deneme bonusu veren siteler

İNSAN KAYNAKLARI

İnsana yapılan yatırım en yüksek getirili yatırımdır.

AFK Otomotiv’in temel prensiplerinden biri insan kaynakları kalitesini sürekli geliştiriyor olmasıdır.

Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının seçimi, gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, kuruluş değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek seçilir.

Eğitim ve gelişim programlarımız, çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırarak yaratıcılıklarını ortaya çıkartan, liderlik ve takım çalışması bilincini aşılayan, sürekli gelişmelerini sağlayarak huzurlu ve güvenli iş ortamımızda şirketimize katkıyı yaratacak şekilde tasarlanmıştır.

child sex