deneme bonusu veren siteler

POLİTİKALAR

Kalite Politikamız

Tüm bilgi, işgücü, finansal ve enerji kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanıp sürekli geliştirerek müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak.

Satınalma Politikamız

AFK Otomotiv ürün kalitesine uygun mal, malzeme ve hizmetleri ulusal ve uluslar arası şartları da göz önünde bulundurarak optimum koşullarda temin ve tedarik eden işbirlikçi firmalardan almak.

Personel Politikamız

AFK Otomotiv hedef ve politikaları ile kendi bireysel hedefleri eşleşebilen, kadrosunun gerektirdiği personel profiline asgari sahip personeli istihdam edip bilgi, beceri ve motivasyonunu arttırıcı faaliyetlerde bulunarak AFK Otomotiv kültür ve politikalarına uygun verimli çalışkan ve sürekli gelişmeyi kendine ilke edinen personel yaratmak.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikamız

• AFK Otomotiv, tüm faaliyetlerini kapsayan ve OHSAS 18001 Standardı gereklerini karşılayan bir İş Güvenliği ( İSG ) sistemi kurmuş ve işletmektedir.
• Tehlike tanımlama ve risk değerlendirme sonucu ISG riski yüksek görülen konuları bu sistem içerisinde yönetmektedir.
• ISG performansını sürekli iyileştirmeyi,
• ISG ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
• Yeni yatırımların seçiminde ISG risklerini bir kriter olarak değerlendirmeyi,
• Çalışanlarımızın ISG bilinçlerini geliştirmek amacıyla, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda eğitmeyi,
• Müşteri ve tedarikçilerimizi ISG konusunda bilgilendirerek ISG bilinçlerini arttırmayı taahhüt ediyoruz.

Çevre Politikası

AFK Otomotiv,
• Dünyamızın kısıtlı kaynaklarının verimli olarak kullanılması ve çevre konusundaki sorumluluklarının bilincindedir.
• Faaliyet alanı ve üretim metotları yönünden çevreye zarar vermeden çevreyle dost şekilde çalışır.
• Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyar.
• Atıklarımızı, olanaklarımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde azaltarak, çevreye en az zarar verecek şekilde geri donusumunu saglar.
• Doğal kaynakların kullanımı azaltılarak geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterir.
• Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, çevre faktörü dikkate alınır.
• Çevresel performansımız ISO 14001 Çevre Sistemine paralel olarak sürekli geliştirilerek kirlilik önlenir.
• Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz çevre konusunda bilinçlendirilir.

child sex