EŞİTLİK BİLDİRGESİ

1. İnsan haklarına saygılıyız. Tüm çalışmalarımıza eşitlik temel ilkesi ile davranırız.
2 .Kadın, erkek çalışanımızın cinsiyet farkı gözetmeksizin sağlık, güvenlik refahlarını sağlarız.
3. Kadınların iş gücüne katılımını özel olarak destekleriz.
4. Kadın – erkek fırsat eşitliği kriterlerini tüm İnsan Kaynakları politikalarımızda tanımlarız.
5. Eşit işe eşit ücret politikası ile hareket eder, takipçisi oluruz.
6. Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli mekanizmaları kurarız.
7. Eğitim politikaları oluşturur, izler, kadınların katılımına özel olarak dikkat ederiz.
8. İş – aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortam ve uygulamalarını oluştururuz.
9. Fırsat eşitliği plan ve kazanımlarımızla ilgili gelişmeleri iç ve dış iletişimle duyururuz.
10. Bildirgenin tüm etki alanımıza  (iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz)yayılmasını sağlarız.
11. Bildirgede yer alan unsurların takibi için kurumumuzda bir liderlik ekibi oluştururuz.